จีนคุยโว เปิดตัว “คอมพิวเตอร์ควอนตัม” ประมวลผลเร็วกว่า Google ถึงหมื่นล้านเท่า

จีนคุยโว เปิดตัว “คอมพิวเตอร์ควอนตัม” ประมวลผลเร็วกว่า Google ถึงหมื่นล้านเท่า

หัวข้อ

ในทุกวันนี้ คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือหลัก ทั้งด้านการทำงาน และเพื่อความบันเทิงของใครหลายคน แต่หากมองดีแล้ว จะพบว่า มันไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะกับปัญหาใหญ่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบ เช่นการประเมินสภาพอากาศ เพื่อเตือนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือการจัดการกับการจราจร ที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน แม้คอมพิวเตอร์จะเร็วขึ้นทุกปี แต่ก็ยังตอบสนองไม่เพียงพอต่อการใช้งานของมนุษย์ ดังนั้น ความต้องการเทคโนโลยีใหม่เข้ามา Distupt จึงได้เกิดขึ้น ก่อนอื่น เราจะพาคุณไปรู้จักกันก่อนว่า “Quantum Computing” กันก่อนว่า มันคืออะไร

Quantum Computing คืออะไร

    Quantum Computing คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนจากการทำงานบนแผงวงจร มาใช้คุณสมบัติพิเศษของอะตอมแทน ซึ่งจากเดิมที่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จะแทนค่าข้อมูลด้วย Bit อันประกอบด้วยตัวเลข 0 กับ 1 ทีละตัว แล้วนำไปประกอบกัน แต่ระบบ Quantum Computing จะใช้อะตอมที่มีคุณสมบัติของ Quantum Bit หรือ Qubit ที่สามารถประมวลผลเป็นตัวเลข 0 หรือ 1 พร้อมกันได้ 

    ดังนั้น คุณสมบัติดังกล่าว จึงทำให้แต่ละ Qubit ทำงานได้เร็วกว่า Bit อย่างมหาศาล และนอกจากนี้ Qubit ยังสามารถสื่อสารกับอะตอมที่เป็น Qubit ด้วยกัน โดยไม่ต้องผ่านสื่อกลาง จึงทำให้ Qubit สามารถประมวลผลร่วมกันได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว รวมถึงรองรับงานแบบ Multitasking ได้ง่ายกว่า ซึ่งเมื่อปี 2015 ทาง Google ได้ออกมาประกาศว่า Quantum Computer ที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้น มีความเร็วมากกว่า PC ทั่วไปถึง 100 ล้านเท่า

จีนเปิดตัว ‘Quantum Supremacy’     

    ทีมวิจัยจีน โดยมีพานเจี้ยนเหว่ย นักฟิสิกส์ควอนตัมชื่อดังร่วมอยู่ด้วย ได้ออกมาประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ในการสร้าง “ระบบประมวลผลด้วยควอนตัม” โดยผลการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารไซแอนซ์ ทางออนไลน์ ได้ระบุว่า ทีมงานของจีน ได้สร้างต้นแบบ คอมพิวเตอร์ควอนตัม ชื่อ “จิ่วจาง” ที่สามารถตรวจจับโฟตอน หรืออนุภาคของแสงได้สูงสุดถึง 76 โฟตอน ขณะที่จำนวนโฟตอนที่ดักจับได้นั้น โดยเฉลี่ยแล้วอยูที่ 43 โฟตอน 

    ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า จีนได้บรรลุถึงจุดหมายสำคัญแรก บนเส้นทางสู่คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ จากการนำสมบัติของฟิสิกส์ควอนตัมมาใช้คำนวณ ที่เรียกกันว่า “ควอนตัม ซูพรีมาซี” หรือ คอมพิวเตอร์ควอนตัมขั้นสูง ที่แสดงให้เห็นถึงความเร็วอันน่าทึ่ง สำหรับการประมวลผลด้วยควอนตัม 

    ทางด้านทีมวิจัยชี้ให้เห็นว่า ไม่มีคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมเครื่องใด ที่สามารถทำงานในลักษณะเดียวกันนี้ ด้วยเวลาที่ใกล้เคียงกัน แม้กระทั่ง อัลกอริทึม หรือ ฮาร์ดแวร์ดั้งเดิม ที่ได้รับการพัฒนา ก็ไม่สามารถทำงานด้วยความเร็วเช่นนี้ได้ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ เกาส์เซียน โบซอน หรือ จีบีเอส ซึ่งเป็นอัลกอริทึมสร้างแบบจำลองดั้งเดิม ที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษา เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง ที่แสดงให้เห็นถึงความเร็วของการคำนวณแบบ ควอนตัม ในการแก้ปัญหาบางประการที่กำหนดไว้

    ดังนั้นระบบการประมวลแบบควอนตัมของ “จิ่วจาง” นี้ สามารถสุ่มตัวอย่างแบบ GBS ขนาดใหญ่ด้วยความเร็วกว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน ถึง 100 ล้านล้านเท่า อีกทั้งยังสามารถประมวลผลได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาด 53 คิวบิต ที่พัฒนาโดย Google ถึง 1 หมื่นล้านเท่า โดยความก้าวหน้าในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความพยายามถึง 20 ปี จากทีมงานของพานเจี้ยนเหว่ย

Poster 24

Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการเทคโนโลยีในเมืองไทยมากว่า 10 ปี