สามารถจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอพ “เป๋าตัง” ได้แล้ว 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

สามารถจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอพ “เป๋าตัง” ได้แล้ว 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

หัวข้อ

   เป็นครั้งแรกกับการปฏิรูปสาธารณสุขครั้งใหญ่ กับการปรับรูปแบบให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)จะร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบการจองแล้วนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอพ “เป๋าตัง” เพื่อสำหรับผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆสามารถจองคิวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมบัตรทองได้อีก โดยครั้งนี้จะเปิดให้จองสิทธิ์และนัดฉีดวัคซีนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564 แล้วจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 สิงหาคม 2564 รองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ส่วนกรณีหญิงมีครรภ์สามารถรับการฉีดได้ตลอดทั้งปี

สามารถจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอพ  “เป๋าตัง” ได้แล้ว 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 1

   นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมกับหน่วยบริการ และ โรงบาลทุกที่ในระบบบัตรทอง โดยจะให้บริการวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ กับกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์ จะสามารถเข้ามารักษาได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายในงบประมาณ 2564  ยังได้ปรับแนวทางบริหารจัดการวัคซีนรูปแบบใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยจะมีการจัดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ และนัดฉีดวัคซีนล่วงหน้า ที่หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทองทั้งหมด หรือสามารถลงทะเบียนผ่าน Health Wallet (กระเป๋าสุขภาพ) บนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้แล้ว

สามารถจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอพ  “เป๋าตัง” ได้แล้ว 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 2

   การนำร่องบริการจองสิทธิ์ และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลศิริราชผ่าน Health Wallet (กระเป๋าสุขภาพ) บนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในปีที่ผ่านมา ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่ง สปสช.จึงขอการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยต่อยอดพัฒนา และขยายระบบการจองสิทธิ์,นัดหมายฉีดวัคซีน ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้ครอบคลุมหน่วยบริการบัตรทอง และแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ ภายใต้นโยบายกรุงไทย KRUNGTHAI DIGITAL HEALTH PLATFORM  นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคม ก็ยังได้ขอให้ระบบการจองสิทธิ์ และนัดหมายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปอีกด้วย โดยระบบการจองสิทธิ์ และนัดหมายนี้ ไม่เพียงจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อการนัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้า แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยบริการ หรือโรงพยาบาลในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนได้ง่าย เพื่อช่วยลดความแออัดสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และสามารถทำให้ขั้นตอนการเข้ารับบริการง่ายขึ้น

สามารถจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอพ  “เป๋าตัง” ได้แล้ว 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 3

“ขณะนี้ สปสช.ได้จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการวัคซีน และร่วมกับกรมควบคุมโรคและธนาคารกรุงไทยดำเนินการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการประจำ/โรงพยาบาลในระบบบัตรทองทั่วประเทศเพื่อเตรียมการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายใต้แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบใหม่แล้ว คาดว่าในปีนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเร็ว มีความครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปีหน้า สปสช.ร่วมกับธนาคารกรุงไทยมีแผนที่จะปรับให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มสามารถลงทะเบียนจองสิทธิและนัดหมายการฉีดด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่ออำนวยความสะดวกและมั่นใจว่าจะได้รับวัคซีน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

credit : https://www.it24hrs.com/2021/reserve-get-flu-vaccine-paotang-gold-card/

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> UFABET

Poster 24

Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการเทคโนโลยีในเมืองไทยมากว่า 10 ปี